PASAREL·LA HOSPITALET

Detall de l’aplacat lateral amb xapa inox AISI316 ranurada a làser i sorrejada amb microesfera de vidre, així com muntants del mateix material i envidrament laminar transparent.

Traductor »
Facebook
Instagram