PAVELLÓ FARMÀCIA SANT PAU

Execució d’estintolaments de pilars ceràmics amb torres fabricades a mida i ancoratges pretesats. Tancaments amb sistema de mur cortina Jansen amb vidre 15+15 acústic tallat per control numèric adaptat a la geometria dels arcs i la pedra. Badalot de coberta amb estructura d’acer i sistema de perfileria d’alumini per l’estanqueïtat, amb envidrament de control solar. Diverses fusteries d’accés tipus Jansen, suplements de vidre per baranes, escales metàl·liques, etc.

Traductor »
Facebook
Instagram