PERSENTILI

Noves fusteries d’alumini i vidre aïllant en façana per la nova ampliació de l’edifici, amb remats d’ampits, dintells i brancals de xapa d’alumini lacada. Marquesina lineal en façana per control solar, feta mitjançant perfils d’alumini lacat i cables tensors. Escala exterior d’emergència d’acer galvanitzat amb tancament de religa. Estructura metàl·lica interior per nou forjat, xapa col·laborant i estructures en façana per generar obertures al prefabricat.

Traductor »
Facebook
Instagram