SERRA SABADELL

Viseres de protecció solar conformades per estructura d’angulars galvanitzats i emparrillats tipus tramex.

Baranes de passadissos, aplacats de xapa en portes, falsos techos de religa i escala metàl·lica d’accés a coberta.

Traductor »
Facebook
Instagram