SOLAR

Muntatge sobre coberta i en superfícies laterals inclinades a edifici mostra d’Endesa per a la exposició Smart City Barcelona.

Estructures de suport per panells fotovoltaics per implantacions sobre coberta o sobre pèrgoles.

Traductor »
Facebook
Instagram