URBAN OUTFITTERS

Escala metàl·lica central penjada del sostre amb tirants estructurals, baranes de malla, baranes de vidre, passamans d’acer inoxidable, folrat de paraments d’ascensor, fusteries d’acr i vidre de façana, portes metàl·liques d’accés principal, etc.

Traductor »
Facebook
Instagram